Служба за стоматолошку здравствену заштиту

Служба за стоматолошку здравствену заштиту:

Нечелник  – Др Цуцић Весна спец. деч. и превентивне стоматологије
stomatologija.nacelnik@dzsurcin
Главна сестра  – ВСС Мркић Зорица
stomatologija.sur@dzsurcin.rs

 

Лекари:

Др Радосављевић Весна
Др Стојановић Мирјана
Др Остојић Катарина
Др Радичевић Драгана
Др Стојановић Катарина
Др Бранковић Бранислав

Главна сестра:

ВСС Зорица Мркић

Телефон : 011/8440-351

Радно време

Понедељак
Пре подне
7.00 - 14.00
7.30 - 12.30(Рад са пацијентима)
Понедељак После подне 13.30 - 20.00
13.30 - 18.30(Рад са пацијентима)
Уторак
Пре подне
7.00 - 14.00
7.30 - 12.30(Рад са пацијентима)
Уторак
После подне
13.30 - 20.00
13.30 - 18.30(Рад са пацијентима)
Среда
Пре подне
7.00 - 14.00
7.30 - 12.30(Рад са пацијентима)
Среда
После подне
13.30 - 20.00
13.30 - 18.30(Рад са пацијентима)
Четвртак
Пре подне
7.00 - 14.00
7.30 - 12.30(Рад са пацијентима)
Четвртак
После подне
13.30 - 20.00
13.30 - 18.30(Рад са пацијентима)
Петак
Пре подне
7.00 - 14.00
7.30 - 12.30(Рад са пацијентима)
Петак
После подне
13.30 - 20.00
13.30 - 18.30(Рад са пацијентима)

Бољевци:

Лекари:

Др. Мирјана Стојановић

Телефон: 011/8403-420

Радно време

Понедељак
Пре подне
7.00 - 14.00
7.30 - 12.30(Рад са пацијентима)
Уторак
После подне
13.30 - 20.00
13.30 - 18.30(Рад са пацијентима)
Среда
Пре подне
7.00 - 14.00
7.30 - 12.30(Рад са пацијентима)
Четвртак
После подне
13.30 - 20.00
13.30 - 18.30(Рад са пацијентима)
Петак
Пре подне
7.00 - 14.00
7.30 - 12.30(Рад са пацијентима)

Јаково

Лекари:

Др. Весна Радосављевић

Телефон : 060/8871-653

Радно време

Понедељак
Пре подне
7.00 - 14.00
7.30 - 12.30(Рад са пацијентима)
Уторак
После подне
13.30 - 20.00
13.30 - 18.30(Рад са пацијентима)
Среда
Пре подне
7.00 - 14.00
7.30 - 12.30(Рад са пацијентима)
Четвртак
После подне
13.30 - 20.00
13.30 - 18.30(Рад са пацијентима)
Петак
Пре подне
7.00 - 14.00
7.30 - 12.30(Рад са пацијентима)

Добановци

Лекари:

Др. Катарина Остојић

Телефон: 011/8465-106

Радно време

Понедељак
Пре подне
7.00 - 14.00
7.30 - 12.30(Рад са пацијентима)
Уторак
После подне
13.30 - 20.00
13.30 - 18.30(Рад са пацијентима)
Среда
Пре подне
7.00 - 14.00
7.30 - 12.30(Рад са пацијентима)
Четвртак
После подне
13.30 - 20.00
13.30 - 18.30(Рад са пацијентима)
Петак
Пре подне
7.00 - 14.00
7.30 - 12.30(Рад са пацијентима)

Aмбуланта ОШ „22.октобар`` Сурчин

Лекари:

Др. Катарина Стојановић

Телефон: 060/8871-553

Радно време

Понедељак
Пре подне
7.00 - 14.00
7.30 - 12.30(Рад са пацијентима)
Уторак
После подне
13.30 - 20.00
13.30 - 18.30(Рад са пацијентима)
Среда
Пре подне
7.00 - 14.00
7.30 - 12.30(Рад са пацијентима)
Четвртак
После подне
13.30 - 20.00
13.30 - 18.30(Рад са пацијентима)
Петак
Пре подне
7.00 - 14.00
7.30 - 12.30(Рад са пацијентима)

Aмбуланта ОШ „Вук Карџић`` Сурчин

Лекари:

Др. Катарина Стојановић

Телефон: 060/8871-653

Радно време

Понедељак
Пре подне
7.00 - 14.00
7.30 - 12.30(Рад са пацијентима)
Уторак
После подне
13.30 - 20.00
13.30 - 18.30(Рад са пацијентима)
Среда
Пре подне
7.00 - 14.00
7.30 - 12.30(Рад са пацијентима)
Четвртак
После подне
13.30 - 20.00
13.30 - 18.30(Рад са пацијентима)
Петак
Пре подне
7.00 - 14.00
7.30 - 12.30(Рад са пацијентима)