Јавне набавке

Службеник за јавне набавке: дипл. правник Александра Станић
е-пошта: javne.nabavke@dzsurcin.rs
контакт телефон: 011/7841-008